Otwarte spotkania - Lublin

Poprzedni wykład na temat odgrzybiania organizmu był bardzo udany i przyciągnął wielu słuchaczy. Idąc tym śladem zaplanowaliśmy jeszcze co najmniej 3 wykłady poświęcone profilaktyce zdrowia.

Z uwagi na spore zainteresowanie, najbliższy wykład poświęcony będzie Tarczycy i problemom z nią związanymi oraz sposobami wspierania leczenia, a także diagnozy we wczesnym stadium.

Spotkanie odbędzie się tak jak poprzednio w

Ośrodku Szkolenia Kierowców Wiraż
ul. Głęboka 10/17
20-612 Lublin

Data i miejsce spotkania: 16 grudnia 2010 godzina 20:00

Zapraszamy !

Comments are now closed for this entry